Możliwość komentowania Jakie są popularne sposoby została wyłączona

Jakie są popularne metody spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najpopularniejszych obecnie materiałów konstrukcyjnych. Bardzo duży wpływ mają na to jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W porównaniu ze stalą nie ulega ono korozji, przez co może być stosowane w miejscach o dużej wilgotności, bez konieczności kosztownego zabezpieczenia. Jest także odporne na działanie wielu organicznych kwasów i związków azotu, a dodatkowo ma znacznie mniejszą wagę niż stal. Wszystko to sprawia, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, ale też chemiczny i wojskowy. To, co jest bardzo ważne, to wielokrotnie go można poddawać recyklingowi, bez utraty właściwości i parametrów. Dużo konstrukcji i elementów wymaga jednak spawania, a to stanowi pewne wyzwanie. Metal ten ma stosunkowo niską temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni wytwarzają się tlenki, które osłabiają spoinę. Z tego też powodu konieczne stosowanie jest przy spawaniu osłony z gazu obojętnego, którym z reguły będzie argon. Istotne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni elementu, to znaczy oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zanieczyszczeń. Obecnie popularne są dwie metody spawania, to znaczy TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, które mają przynajmniej jeden milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo zostaje podane w postaci drutu. Metoda TIG będzie się nadawała do cieńszych przedmiotów, a wykorzystywane są wtedy elektrody mające wysoką temperaturę topnienia, które zapewniają wysokie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.